Hoe

Als psychosociaal begeleider en ervaringsdeskundige, maak ik onder meer gebruik van: Mindfulness, (familie) opstellingen, creatieve werkvormen, gespreksvoering, geleide meditatie oefeningen en oefeningen voor ‘tussen-de-sessies-door.

In de gesprekken geef ik aandacht aan:

  • Lichamelijke (stress) signalen;
  • Veiligheid;mindfulness - gespreksvoering - opstellingen - creatieve werkvormen
  • (Pieker)gedachten;
  • Samen kijken wat je energie kost en waar je energie of een ontspannen gevoel van krijgt;
  • De context waarbinnen jij leeft en of werkt;
  • Mentale gezondheid;
  • Jouw oplossingsvermogen en veerkracht;
  • Herstel en toekomst.

De zogenaamde ‘klik’

Ervaring leert dat een traject vooral ook positief verloopt, wanneer het relationele contact goed zit tussen de begeleider en degene die de vraag heeft. Of dit nu een therapeut is, een (psychosociale) procesbegeleider, een coach, een counselor of de huisarts.

Bij een eerste kennismaking en dus eerste indruk voel je vaak al direct aan of je iets kunt en wilt met de ander. Dat geldt overigens van beide kanten. Misschien herken je dit wel vanuit andere situaties. Laat je dus niet alleen beïnvloeden door de beschreven werkwijze op de websites die je bezoekt en die je dus ook hierboven aantreft. Wat zegt jou mindfulness, (familie) opstellingen of bedoel ik met creatieve werkvormen wanneer je er nog nooit iets mee hebt gedaan. Het kan je zelfs eerder afschrikken en maak je het in gedachte groter en enger dan het in werkelijkheid is.

Kennismaking

Mijn aanpak vraagt hoogstwaarschijnlijk meer uitleg of je wilt gewoon eens een oefening doen om uit te proberen. Zo is het denkbaar dat je nog nooit een mindfulness oefening of een (familie) opstelling hebt gedaan. Ik stimuleer dan ook altijd om eerst te starten met een persoonlijke kennismaking. Gun jezelf de gelegenheid om vragen te stellen, kennis te maken en verduidelijking te krijgen. Uiteindelijk maakt dat de volledige informatie en vooral de zogenaamde ‘klik’ dat je besluit door te gaan. Zo niet, dan is er niets aan de hand. Je bent helemaal niets verplicht en de kennismaking is gratis en vrijblijvend.