Hoe ga ik om met jouw privacy?

Algemeen

Hierbij informeer ik je hoe Ik je persoonsgegevens verwerk en gebruik. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik vertrouwelijk omga met dát wat mij is toevertrouwd.

Ik ga zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles behandel ik vertrouwelijk.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op mijn diensten. Ik ben dus niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op mijn website.

Hoe verwerk ik jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die binnen mijn bureau worden gebruikt:

  • Voornaam en jouw achternaam;
  • E-mailadres en/of telefoonnummer (Indien het relevant is voor de te leveren diensten, gebruik ik ook de adresgegeven);
  • De naam, adresgegevens en eventueel kostenplaats van de organisatie wanneer deze de opdrachtgever is.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Ik verwerk, worden door jou zelf mondeling verstrekt of door het invullen van het contact formulier op de website.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

  • Om contact met je op te kunnen opnemen. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;
  • Het verwerken en registreren van persoonsgegevens in mijn administratie, omdat Ik hiertoe wettelijk verplicht ben.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden gebruikt.

Als jij een dienst bij mij hebt afgenomen bewaar ik jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Met wie deel ik gegevens?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik verstrek je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de volgende derden deel ik gegevens:

1.    Een administratie-, belasting- en advieskantoor– gebruikt de inkoop- en verkoopfacturen om de winst- en verliesrekening op te maken en belastingaangiftes te verzorgen.

2.    De hostingaanbieder van mijn website en e-mail. Zij zorgt dat de website goed functioneert, ik goed bereikbaar ben per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

Hoe kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je door mij verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@theavanzwieten.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week op jouw verzoek reageren.

Hoe maak je bezwaar op verwerking?

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

Hoe kun je een klacht indienen?

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Ik niet voldoe aan de privacyregelgeving zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Op welke wijze maak ik gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website, wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Functionele en analytische cookies 
Ik maak op mijn website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van mijn website. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef Ik geen toestemming te vragen.

Google Analytics 
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe beveilig ik jouw gegevens?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Persoonsgegevens

Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. Ook in het geval wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens.

Naam: Thea van Zwieten, Veranderkundige
Plaats: Aalsmeer
KVK nr. : 34160855
BTW nr. : NL0012.72.149. B30

Mobiel: 06 52 006 106

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 2 maart 2022.